R, 7.10.2022

Ramirent pälvis rahvusvaheliselt hinnatud tööandja märgise Great Place To Work®

Ramirent pälvis rahvusvaheliselt hinnatud tööandja märgise Great Place To Work®
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Foto: Ramirent

Ehitusseadmete rendi- ja müügifirma Ramirent Baltic AS töötajate keskmine tööstaaž on 8 aastat, tööjõuvoolavus aastaid alla 10% ning maine tööandjana suurepärane. Töötajad kiidavad sõbralikku ja toetavat õhkkonda, ettevõtte panust tööohutusse ning inimeste tervisesse, samuti karjääri- ja arenemisvõimalusi. Kõige selle tulemusena pälvis Ramirent Baltic tõenäoliselt esimesena kogu Baltimaades rahvusvahelise kõrgelthinnatud tööandja märgise.

Ettevõtte tegevjuht Heiki Onton ütleb, et Ramirent on alates esimesest tööpäevast pingutanud selle nimel, et inimesed tahaksid igal hommikul tööle tulla. „See on meie kõigi ühine pingutus, mille krooniks värske tunnustus!”

Ramirent Baltikumi personalijuht Kristi Velbaum nendib, et omandatud tiitel on väga oluline, seda enam, et Great Place To Work® esindaja andmetel on tegemist esimese Baltikumi ettevõttele välja antud märgisega. „Märgise üks eripära ongi, et neid antakse välja konkreetsele ettevõttele ehk kui üks grupp tegutseb mitmes riigis nagu meie, taotletakse märgist igale ettevõttele eraldi, mitte grupipõhiselt,” lisab ta.

Great Place To Work® on rahvusvaheline organisatsioon, mis on spetsialiseerunud inimressursside ja eelkõige tööelu kvaliteedi uurimisele. Igal aastal hindab organisatsioon enam kui 6000 ettevõtet ligi 60 riigis, tuginedes töötajate seas läbi viidud usaldusindeksi uuringule ja juhtimistavade auditile. Uuring sisaldab üle 70 küsimuse, mis hõlmavad usaldusväärsuse, austuse ja õigluse teemasid töötajate ja juhtide vahel, uhkuse tundmist ettevõttesse kuulumise üle ning ja sõbralikkust töökohal.

Ramirent Baltic AS-is vastas küsitlusele 90% töötajatest ja usaldusindeksi tulemus oli 85%, kuuludes nii hea tulemusega selgelt maailma parima tulemuse saanud ettevõtete hulka. Euroopa parimatest tööandjatest võib 2021. aasta märgise pälvinutest välja veel tuua sellised tuntud ettevõtted nagu DHL Express, Cisco, Hilton ja Mandatum Life.

Foto: Ramirent

Miks on Ramirendis hea töötada?

Töötajate rahulolu on Ramirent hinnanud aastaid. Võttes välja viimases küsitluses esinenud põhilised vastused, võib esile tuua esmalt ettevõtte sõbralikku kollektiivi ning toetava õhkkonna nii kõigi töötajate kui ka juhtkonna vahel.

„Meie töötajad hindavad kõrgelt, et töötajatest hoolitakse, ettevõttele on olulised nii tööohutus kui ka töötajate tervis ning et isikukaitsevahendite, tööriiete ja vajalike töövahendite pealt ei hoita kokku,” ütleb Velbaum. „Samuti hinnatakse kõrgelt meeskonda, kellega koos igapäevaselt töötatakse ning ühiseid ettevõtmisi, lisaks meeldib töötajatele, et töö on rutiinivaba ning ettevõte pakub erinevaid arengu- ja karjäärivõimalusi.”

Eraldi toodi välja, et kõigil töötajatel on võimalus vabalt oma ideid, arvamusi ja muresid välja öelda, kartmata halvustamist. Juhtkond annab pidevalt ülevaadet, kuidas ettevõttel läheb ja millised on eesmärgid. „Meie valdkonnajuhid on professionaalsed ja suurte kogemustega. Nauditav on klientidele toimivate lahenduste pakkumine ning selle eest hilisemalt saadav tänu,” kirjeldavad Ramirendi töötajad. „Meil on alati võimalus ise asju ära teha. Kehtib põhimõte: „Kus viga näed laita, seal tule ja aita!" ehk kõik ei ole kivisse rajutud ja kui on idee asjade paremaks muutmiseks, võetakse seda ka kuulda.”

Samuti tõid töötajad küsitluses positiivsena välja, et Ramirent palkab ka eelneva töökogemuseta inimesi, keda igati väljaõppel abistatakse. Lisaks korraldatakse vahvaid üritusi, et töötajad saaksid üksteist ka töövälisel ajal paremini tundma õppida, mis suurendab sünergiat tööl ja ühistes tegemises.

Ramirent toetab Velbaumi sõnul igati töötajate sportlikkust, tervist ja arengut. „Väga oluliseks peame, et kõik meie töötajad saavad kasutada psühholoogilist nõustamist ja tasustatud tervisepäeva enda või pereliikme tervise eest hoolitsemiseks. Alates 2021 sügisest saavad töötajad täiendava tervisekindlustuse raames kasutada erinevaid eraraviasutuste teenuseid, näiteks käia hambaarsti juures või taastusravis.”

Foto: Ramirent

Töötajate koolitamisega tagasi ei hoita

Ramirent Baltic alustas tegevust 25 aastat tagasi ja sama pikk staaž on ettevõtte kõige pikaajalisemal töötajal. Täna töötab Eestis 145 ja Baltikumis koos tütarettevõttega Ramirent Modular Factory AS kokku 430 töötajat. Neist valdav osa on nii-öelda eesliinitöötajad – klienditeenindajad, laotöötajad ja mehaanikud. Tervisekriisist tuldi läbi edukalt. Töötajaskond suudeti säilitada, tööjõuvoolavus jäi aastatepikkusele alla 10% tasemele ning pigem tuli töötajaid juurde värvata.

Lisaks sai tervisekriisist tingituna suurema hoo sisse e-õppe platvormi juurutamine, mille kaudu pakub ettevõte sisseelamiskoolitusi uutele töötajatele ning klienditeeninduse ja juhtimisalaseid koolitusi olemasolevatele. „Lisaks oleme senisest enam võimaldanud töötajatel osaleda tavapärase klassikoolituse asemel veebikoolitustel. Täna saame öelda, et Teamsi ja Zoomi koolitused toimivad hästi ja on end igati õigustanud, eriti siis, kui tegemist on väiksemate gruppidega. Muidugi on siin hästi suur roll ka koolitajal, osalejate kaasamisel ja fookuse hoidmisel,“ räägib Velbaum.

Ramirent on Balti riikide suurim ehitusseadmete rendifirma. Lisaks toodab, müüb ja rendib ettevõte Eestis valmistatud energiatõhusaid moodulmaju ja ehitussoojakuid, mis vastavad kõrgeimale kvaliteedile ja keskkonnatingimustele. Kauakestvatest ja energiasäästlikest moodulitest saab kokku laduda mugava ja kaasaegse keskkonna nii töötamiseks, õppimiseks kui ka elamiseks. Moodulmajade tootmine toimub vastavalt ettevõttesisesele Green-tehnoloogiale.

Tagasi üles